Kontaktuje nás
Obchod: +420 725 030 166 Technická podpora: +420 724 888 488

FAQ

Jak používat naše produkty

 1. Zkouška funkčnosti odsavače se provádí kontrolou výstupu vzduchu v horní části odsavače par tím, že se odpojí odtahové potrubí, příruba musí být volně přístupná a zapne se odsavač par. Pokud vzduch přírubou proudí ven z odsavače, je třeba hledat nedostatek výkonu analyzováním odtahového potrubí a jeho instalací. 
 2. Umístění odsavače par níže, než je doporučeno výrobcem, zneplatňuje záruku a zároveň se výrobek stává nebezpečným, v tomto případě výrobce nemůže zaručit bezpečnost výrobku, kterou testuje podle platných norem.
 3. V tomto případě, aby byl zachován dobrý estetický vzhled, je nutné provést změnu vytvořením falešného stropu, který umožňuje protažení a zakrytí odtahového potrubí.
 4. V návodu k použití odsavače par Elica je podrobný návod s obrázky znázorňujícími správnou instalaci filtru
 5. Je velice důležité rozlišit, zda odsavač pracuje v režimu recirkulace, nebo v režimu odtahu. Při použití odsavače v režimu recirkulace, uhlíkový filtr odstraňuje ze vzduchu pouze pachy a vodní páry vrací zpět do místnosti. Pokud se odsavač používá v režimu odtahu, jsou pachy i vodní páry odvedeny mimo budovu. Pro správnou funkci odsavače par je nutno dodržet následující pokyny: 
  Průměr odtahu by se nikdy neměl snížit o více jak 20% původního průměru.
  Potrubí by mělo mít co možná nejméně zahnutí.
  Pokud to je možné vyvarujte se zúžení potrubí.
  Na konci vedení je nutné umístit sít proti hmyzu.
  Vyvarujte se použití estetické mříže s pevnými prvky, která dokáže snížit výkon až o 50%.  
 6. Průměr odtahového potrubí by se nikdy neměl zmenšit o více než 20% původního průměru. Například pokud je výstup 150mm, lze zmenšit odtah na maximálně 120mm. Je-li průměr  120mm, může být zmenšen na 100mm, pokud je průměr  100mm, lze ho zmenšit na 80mm. Zmenšení o více než 20% výrazně snižuje výkonnost a zvyšuje hluk
 7. Výběr potrubí závisí na typu a tvaru požadovaného vedení v jednotlivých kuchyní. Doporučuje se používat: 
  Ohebné flexi potrubí v případě přímého výstupu.
  Pevné potrubí v případě snížení průřezu nebo více zakřivení. V tomto případě potrubí také sníží hluk, který obvykle vzniká při použití flexi potrubí.
 

Ostatní

 1. Všechny modely odsavačů par mají na stříbrném štítku uvnitř produktu uveden identifikační kód, který je 12místný, a který začíná číslem "208". Tento kód je také nezbytný pro identifikaci tukového a uhlíkového filtru a dalšího příslušenství, jakož i pro požadavky na servisní zásahy na výrobku.
 2. Pokud je štítek poškozen nebo nečitelný, můžete odeslat fotografie produktu, které označují požadované náhradní díly prostřednictvím formuláře v sekci kontakt.
 3. Ne všechny modely odsavačů par  Elica se prodávají s montážní šablonou. Chcete-li vědět, jestli je šablona dodávána k určitému modelu, doporučujeme vyplnit formulář v sekci kontakt s uvedením 12místného kódu, který začíná písmenem "208" na stříbrném štítku uvnitř výrobku.
 4. Montážní šablona, pokud je dodávána k vašemu model, je součástí balení. Pokud k takovému odsavači potřebujete dříve, doporučujeme vyplnit formulář v sekci kontakt.
 5. Návod k použití pro každý typ odsavače je k dispozici na stránce produktu. Pokud zde není k dispozici, můžete si jej vyžádat vyplněním formuláře v sekci kontakt.
 

Technická pomoc

 1. Je důležité pochopit, zda jde o elektronickou nebo mechanickou vibraci. Ve většině případů je  často příčinou nesprávná instalace. Pokud po kontrole problém přetrvává, měli byste se poradit s místním centrem technické podpory pro další analýzu.

 2. Návod k použití společnosti Elica obsahuje všechny informace potřebné pro správnou instalaci. Pokud chcete vyhledat specializovaný servis nebo koupit prodlouženou záruku od společnosti Elica, vyplňte prosím formulář v sekci podpora.
 3. Pokud nějaká kvóta není na nákresu výrobku v katalogu společnosti Elica, vyplňte formulář v sekci podpora.
 4. Většina výrobků společnosti Elica je vybavena signalizačním systémem pro saturaci filtrů (40 hodin chodu pro tukový filtr a 160 hodin uhlíkový filtr). Když se kontrolní systém aktivován (blikající LED), je nutné filtry vyčistit nebo vyměnit a resetovat odsavač par tak, jak je popsáno v návodu k použití. Pokud provedete čištění a neresetuje odsavač par, bude kontrolka na ovládacím panelu nadále blikat. V takovém případě se doporučuje nahlédnout do instrukční příručky a provést reset.
 5. V případě, že používáte dálkové ovládání poprvé, je třeba zkontrolovat, zda byla synchronizace s odsavačem par správně provedena podle pokynů dodaných s dálkovým ovladačem. Pokud je dálkový ovladač delší dobu používán a kontrolky LED se rozsvítí, ale odsavač par neodpovídá, doporučujeme kontaktovat místní servisní středisko.
 6. V případě elektrických nebo indukčních varných panelů je normální, že se kondenzace změní na kapičky. Tento jev se obvykle nevyskytuje u plynových varných desek, protože plyn ohřívá hrnce a okolní vzduch. Tím se následně zahřívá i odsavač par, pára se zvedá a odpařuje, když se dostane do kontaktu s horkým předmětem. Indukční varná deska ohřívá pouze dno hrnce, a nikoliv okolní vzduch a v důsledku toho rostoucí páry přicházejí do styku s chladným odsavačem par, na kterém se změní na kapičky, které později mohou padnout na varnou desku. Jedná se o fyzikální jev a dá se mu zabránit používáním pokličky.
 

Jak koupit příslušenství a speciální služby

 1. Doporučujeme vyplnit formulář v sekci podpora. Použijte údaje uváděné na stříbrném štítku uvnitř odsavače par. Pokud je štítek poškozen nebo nečitelný, můžete odeslat fotografie produktu s uvedením požadovaných náhradních dílů.
 2. Vrácení zboží je možné do osmi pracovních dnů od přijetí zboží; po uplynutí této lhůty již není možné zakoupený produkt vyměnit nebo nákup zrušit. Pro další informace vyplňte prosím formulář v sekci kontakt
 3. Zpětná klapka se doporučuje pouze pro odsavače par v režimu Odtah, vyvedeným do společné ventilační šachty, aby se zabránilo návratu pachů z jiných bytů. Pokud je to možné, musí mít odsavač vždy samostatné potrubí a neměly by být vedeny běžným komínovým kouřovodem. Chcete-li zakoupit redukci nebo zpětnou klapku, můžete se obrátit na místní servisní středisko.
 4. Produkty společnosti Elica naleznete v nejlepších obchodech. Kontakty na naše distribuční obchody a Kuchyňské studia naleznete v sekci kontakt, zde také najdete údaje o nejbližším prodejci a získáte informace o vystavených odsavačích.
 5. Výrobky nelze zakoupit přímo od výrobce. Společnost Elica má však rozsáhlou síť distributorů, kteří se nacházejí na celém území státu. Můžete kontaktovat distributora ve vaší zemi a požádat o jméno nejbližšího prodejního místa.
 6. Originální příslušenství Elica můžete objednávat přímo na našem eshopu.
 7. Originální náhradní díly Elica můžete objednávat přímo na našem eshopu.