Kontaktuje nás
Obchod: +420 725 030 166 Technická podpora: +420 724 888 488
Většina výrobků společnosti Elica je vybavena signalizačním systémem pro saturaci filtrů (40 hodin chodu pro tukový filtr a 160 hodin uhlíkový filtr). Když se kontrolní systém aktivován (blikající LED), je nutné filtry vyčistit nebo vyměnit a resetovat odsavač par tak, jak je popsáno v návodu k použití. Pokud provedete čištění a neresetuje odsavač par, bude kontrolka na ovládacím panelu nadále blikat. V takovém případě se doporučuje nahlédnout do instrukční příručky a provést reset.