Kontaktuje nás
Obchod: +420 725 030 166 Technická podpora: +420 724 888 488
V případě, že používáte dálkové ovládání poprvé, je třeba zkontrolovat, zda byla synchronizace s odsavačem par správně provedena podle pokynů dodaných s dálkovým ovladačem. Pokud je dálkový ovladač delší dobu používán a kontrolky LED se rozsvítí, ale odsavač par neodpovídá, doporučujeme kontaktovat místní servisní středisko.